Coaching amb cavalls

“Jo puc”

Els cavalls i el nostre entorn
ens ajuden a serenar i a motivar el “Jo puc”. Teràpia de grup amb cavalls

CONTACTE
Calendari d’Activitats

Res per mostrar entre el 2 de desembre de 2020 i el 2 de gener de 2021.

ENS TROBARÀS A