Reeducacions psicopedagògiques

La reeducació psicopedagògica consisteix en el treball psicopedagògic ajustat a la persona amb necessitats educatives específiques, dificultats escolars, trastorns d’aprenentatge, dèficit d’atenció, entre d’altres.

L’objectiu és millorar el rendiment escolar, potenciar l’autoestima, augmentar la motivació, guanyar seguretat, i disminuir la frustració.


A qui va dirigit?

A nens/es de 5 a 14 anys que necessitin reforçar aquells aspectes que sorgeixen en el seu propi procés d’aprenentatge.

Què treballarem?

La lectura, l’escriptura i el càlcul a partir de la planificació, l’organització, el raonament i l’adquisició de noves estratègies i tècniques d’estudi que permetin augmentar la autoestima, la confiança i la seguretat del nen/a.

Horari:

Tardes de 16:00 a 20:00 (hores convingudes).

Sessions setmanals de 60 minuts

Per més informació: fundacioelpares@gmail.com

CONTACTE
Calendari d’Activitats

Res per mostrar entre el 28 de gener de 2022 i el 28 de febrer de 2022.

ENS TROBARÀS A